Międzyzakładowy Związek Zawodowy Pracowników ArcelorMittal Dąbrowa Górnicza

tel. +48 32 776 9570   |  fax.: 32 776 8502

W najnowszym numerze Faktów Związkowych: Kontrowersje wokół dodatku zmianowego, Od 1 marca wyższe emerytury, Zmiany w Zarządzie i Radzie Nadzorczej ArcelorMittal Poland, 1 proc. dla Mai, Informacja w sprawie PIT-ów, Pomoc socjalna zgodnie z regulaminem, HRapka, Zapraszamy na WYCIECZKĘ OBJAZDOWĄ, Karty rabatowe na paliwo

W najnowszym numerze Faktów Związkowych: Pomagamy potrzebującym, Czas na zmiany w regulaminie ZFŚS, Wyższa składka na PPE w ArcelorMittal Poland w spółkach, Rozmowa z Piotrem Foltynem, trenerem programu Bezpieczeństwo to MY, Poszerzamy swoje kompetencje, Program Rady Dialogu Społecznego na rok 2019, Druga edycja Akademii Dialogu Społecznego, W karnawałowych rytmach, Komunikat MPKZP, Darłówko

W najnowszym numerze Faktów Związkowych: Dodatek zmianowy w centrum uwagi, Zmiana wysokości składki na PPE, Sylwetki nowych członków Prezydium MZZP AM DG na lata 2018-2022: Mirosław Cerazy, Adam Wdowiak, Grażyna Kowalewska, Porozumienie płacowe w Service Group podpisane, Uzgodnienia w sprawie działań w okresie zmiennej sytuacji produkcyjnej w ArcelorMittal Poland na lata 2019-2020.

Zdrowych i wesołych Świąt Bożego Narodzenia i szczęśliwego Nowego Roku 2019,

członkom naszego związku i wszystkim pracownikom ArcelorMittal Poland oraz spółek i zakładów współpracujących

życzy Zarząd MZZP AM DG

W najnowszym numerze Faktów Związkowych: Ugodowa Komisja powołana, Negocjacje w półkach, Spokojnej kadencji, 2018 Kalendarium wydarzeń, Przy opłatku, Pomoc oczekiwana

W najnowszym numerze Faktów Związkowych: Regulamin w zasadzie taki sam cd., Z posiedzenia Zarządu Wokół wyborów SIP, ZFŚS i płac, Społeczni inspektorzy pracy wybrani, ABC - Porozumienie płacowe na 2019 r. i nagroda świąteczna, I Zjazd Federacji ZZ Metalowców i Hutników, Biesiada związakowa "Cała sala śpiewa z nami".

W najnowszym numerze Faktów Związkowych: Wybory SIP, Elastyczne terminy wyborów, Najlepsi z najlepszych, Pierwsza pomoc nic trudnego, Reklama Prinn, 100 lat niepodległości, 100 lat zwizków zawodowych matalowców, Świadczenie na Święta Bożego Narodzenia.

W najnowszym numerze Faktów Związkowych: Wysąpienie Przewodniczącego Związku Jacka Zuba "W kierunku wzrostu płac", Wystąpienie Moniki Roznerskiej, Wystąpienie Tomasza Slęzaka, Wystąpienie Tomasza Grzybka, Wystąpienie Mirosława Grzybka, Wystąpienie Henryka Szczepaniaka, Dyskusja Delegatów, Skład Zarządu MZZP AM DG X kadencji na lata 2018–2022, Uchwała, Wystąpienie Jana Guza, Manifestacja związkowców pod sztandarami OPZZ, Małymi Krokami do wielkich celów, Zapraszamy Dzieci na spotkanie z Świętym Mikołajem, Zapraszamy na Biesiadę

W najnowszym numerze Faktów Związkowych: 22 września jedziemy na manifestację cd., Porozumienie płacowe w spółce ZEN, Tydzień Zdrowia, Jaki będzie regulamin ZFŚS, Dlaczego związki zawodowe organizują protest, OPZZ do Premiera o emeryturach, Wartość pieniądza, czy w całej Polsce taka sama?, Zmiany w ustawie o związakach zawodowych, CDO 24 Twoje Centrum Ochrony Prawnej.

W najnowszym numerze Faktów Związkowych: Nieciekawe propozycje, Obawy o bezpieczeństwo c.d., Monitoring uzasadniony, Pomoc jak co miesiąc, Odpowiedź ArcelorMittal Poland, Porozumienie kierunkowe przedstawicieli ArcelorMittal Poland S.A. i Największych Organizacji Związkowych Spółki w zakresie rozszerzenia form dialogu społecznego, Zarządy wydziałowe i zakładowe MZZP AM DG, Warto wiedzieć Czas na urlop.

W najnowszym numerze Faktów Związkowych: Prezentacja przed negocjacjami, Obliczyli co do złotówki, Związek chroni dane członków, Wycieczka jakiej jeszcze nie było, Jubileucz w PED, Górka Atrakcji, Wycieczka dla prymusów.

W najnowszym numerze Faktów Związkowych: Przeważały tematy szkoleniowe, Uzgodniono zasady motywacji pozapłacowej, Trenowanie bezpieczeństwa, FHZZ zaprzestała działalności, CDO 24, Pracowniczy Program Emerytalny, Warto wiedzieć.

W najnowszym numerze Faktów Związkowych: Zawsze byliśmy awangardą ruchu związkowego, W ZEN chwilowo powiało optymizmem, Absencja w Grupie nadal wysoka, Wybory trwają, Podwyżki w spółkach cd., Wiosenny przegląd stanowisk pracy, 12.Dzień bezpieczeństwa, Rok 2017 w BHP w Polsce, Rusza Program Minigrantów "Działamy lokalnie", Wiosenne porządki, SITPH - zaproszenie na obchody "DNIA HUTNIKA".

W najnowszym numerze Faktów Związkowych: Z posiedzenia Zarządu cd., Absencja chorobowa w Grupie, Powołanie komisji ds. pomocy pracownikom poszkodowanym, Podwyżki w ABC, Podwyżki w Spółce UNIMED, Porozumienie w "Wodzie", Porozumienie w kolejnej spółce, Zmiany dotkną urlopów, Co z Wielkim Piątkiem?, Pracownicy GU muszą jeszcze czekać.

W najnowszym numerze Faktów Związkowych: Z posiedzenia Zarządu Wokół spraw organizacyjnych, Podwyżki w Sanpro Synergy, Międzyzakładowa Komisja Pojednawcza Rozwiązywanie spornych spraw, MPKZP Kasa popularna i pewna, Darłówko majówka nad morzem, WYPOCZYNEK Zapraszamy do stolic Skandynawii, Marcowa waloryzacja.

W najnowszym numerze Faktów Związkowych: Porozumienie płacowe na 2 lata, Wniosek o wykupienie podatku, OPZZ WARTO wiedzieć, Nowy skład rady DIalogu Społecznego, Przy pączkach i faworkach, Darłówko majówka nad morzem, PARKOWANIE.

5 lutego 2018 r. Pracodawca i zakładowe organizacje związkowe ArcelorMittal Poland parafowały treść Porozumienia Płacowego na lata 2018, 2019.

Najważniejsze uzgodnienia od 1 stycznia 2018r.

Rok 2018, podwyżki 120 zł na pracownika, 30 zł na podwyżki indywidualne, w tym 15 zł wg decyzji Dyrektora Generalnego, 15 zł wg decyzji  dyrektorów zakładów/biur Spółki.

Rok 2019  wzrost płac zasadniczych na analogicznych zasadach.

Nagroda EBITDA od 2018 r. nagroda będzie wypłacana co kwartał wg zasad: 250 zł  dla każdego pracownika oraz 100 zł w przypadku osiągnięcia  zakładanego wyniku EBITDA  za dany kwartał kalendarzowy.

W najnowszym numerze FZ: Nowy rok, te same problemy c.d., Praca w miejscu zamieszkania, Podwyżki w Consensusie po 6 latach, Zawsze jest ktoś w potrzebie, OŚWIADCZENIE OPZZ w sprawie wniosku Prezydenta RP do Trybunału Konstytucyjnego, Komunikat, Zmiany w Kodeksie Pracy, Darłówko majówka nad morzem.

W najnowszym numerze FZ: Wiele niewiadomych, Polska potrzebuje wzrostu wynagrodzeń, Zapomogi w gestii Komisji, Rok 2017 - kalendarium wydarzeń, Dzień Hutnika już zaplanowany, Fundacja Upowszechniania Rehabilitacji Leczniczej, Zabawa karnawałowa, Rozwiązanie krzyżówki.